84 4 62631999 ext 666

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia được thành lập bởi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là tổ chức cấp quốc gia bền vững, lâu dài nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

 Logo VVC V

 

 

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng và nhiệm vụ chính:

1. Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về chính sách, chủ trương, kế hoạch phát triển hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam; đề xuất các nội dung, kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để chỉ đạo, triển khai tổ chức hoạt động tình nguyện mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Tổ chức hoạt động thông tin và truyền thông, cập nhật, xử lý, xây dựng và phổ biến cơ sở dữ liệu nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tình nguyện; tiếp nhận và phản ánh kết quả hoạt động tình nguyện nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào tình nguyện trong cộng đồng.

3. Xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới tình nguyện trên phạm vi toàn quốc.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng tình nguyện viên và cán bộ quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện.

5. Huy động nguồn lực và điều phối các hoạt động tình nguyện trên phạm vi toàn quốc.

6. Tư vấn, hỗ trợ, phối hợp với các Tổ chức, CLB, đội, nhóm tình nguyện trong hoạt động tình nguyện; tư vấn, hỗ trợ, phối hợp với các Doanh nghiệp trong các hoạt động Trách nhiệm xã hội (CSR). 

7. Tham gia tích cực vào Mạng lưới các tổ chức Tình nguyện quốc tế; xây dựng và thúc đẩy quan hệ đối tác với các tổ chức tình nguyện quốc tế để thúc đẩy các hoạt động tình nguyện song phương và đa phương.

8. Tổ chức tiếp nhận và điều phối các đoàn Tình nguyện viên quốc tế sang hoạt động tại Việt Nam.

9. Phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế khởi xướng và thực hiện các Chương trình, Dự án thúc đẩy sự tham gia của tình nguyện viên để hỗ trợ giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước cũng như góp phần đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. 

10. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình trong lĩnh vực tình nguyện; Tôn vinh, khen thưởng các tổ chức và cá nhân có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. 

 

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia là đơn vị thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm bao gồm:

1. Ban Giám đốc

2. Các phòng chuyên môn

 - Văn phòng;

- Phòng Truyền thông;

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Phòng Chương trình;

- Phòng Đào tạo.

3. Các đơn vị trực thuộc

- Văn phòng khu vực miền Trung tại Đà Nẵng;

- Văn phòng khu vực miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Trang thông tin điện tử và mạng xã hội;

- Các Câu lạc bộ tình nguyện.

- Mạng lưới các tổ chức, Câu lạc bộ, đôi,nhóm tình nguyện miền Trung.

- Mạng lưới các tổ chức, Câu lạc bộ, đôi,nhóm tình nguyện miền Bắc.

- Mạng lưới các tổ chức, Câu lạc bộ, đôi,nhóm tình nguyện miền Nam.

- Mạng lưới các tổ chức, Câu lạc bộ, đôi,nhóm tình nguyện khu vực Tây Nguyên. 

 

 

Năm 2009, để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thúc đẩy hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trong đó có Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) đã tài trợ và phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam" (Dự án VDVN). Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ban, ngành có liên quan, từ năm 2009 đến năm năm 2012, dự án VDVN đã được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động đa dạng và đạt nhiều kết quả bền vững. Một trong những mục tiêu chính của Dự án là ra đời Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam như một cơ quan cấp quốc gia lâu dài và bền vững có nhiệm vụ xúc tiến, kết nối, thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

Ngày 22 tháng 11 năm 2011, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam, tiền thân của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hiện nay. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hoạt động với sứ mệnh là kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. Trung tâm có trụ sở chính tại trụ sở Trung ương Đoàn, 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trung tâm ra đời đã đáp ứng được nhu cầu cần thiết phải có "ngôi nhà chung" của cộng đồng tình nguyện, đồng thời là địa chỉ tin cậy để các tổ chức tình nguyện, tình nguyện viên tìm đến khi cần hỗ trợ. 

Năm 2011, với mục tiêu thúc đẩy hoạt động tình nguyện giữa Việt Nam và các nước nói chung, giữa VVC và các tổ chức, trung tâm tình nguyện các nước, VVC đã tham gia thành viên Mạng lưới các tổ chức, trung tâm tình nguyện do Hiệp hội Nỗ lực Tình nguyện Thế giới thế giới (IAVE) sáng lập. Theo đó, VVC đã tham gia vào các Hội nghị Tình nguyện Thế giới và Hội nghị tình nguyện khu vực châu Á - Thái Bình Dương do IAVE tổ chức, đồng thời luôn tích cực và chủ động mở rộng mối quan hệ với các nước trong lĩnh vực tình nguyện. 

Năm 2011, nhân kỷ niệm 10 năm Năm Quốc tế người tình nguyện (Năm 2001, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công bố là Năm quốc tế Người tình nguyện), Trung tâm đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 10 năm Năm Quốc tế người tình nguyện và khởi xướng Hội nghị tình nguyện quốc gia lần thứ nhất cũng như ra đời Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia (Giải thưởng hàng năm do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức) nhằm tôn vinh, ghi nhận những cống hiến và đóng góp xuất sắc của 10 tập thể và 10 cá nhân trong lĩnh vực tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. 

Tháng 5 năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có Quyết định thành lập và khai trương Văn phòng đại diện Trung tâm Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Trung tâm Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung tại Thành phố Đà Nẵng.

Tháng 11 năm 2012, nhằm kết nối các tổ chức tình nguyện, đặc biệt là các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, Mạng lưới các tổ chức tình nguyện Việt Nam thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc Gia đã được thành lập và ra mắt tại Hà Nội. Ngay sau đó, lần lượt Mạng lưới các tổ chức tình nguyện miền Bắc, miền Nam, miền Trung và sau đó là vào tháng 6 năm 2014, Mạng lưới các tổ chức tình nguyện khu vực Tây Nguyên được thành lập. Mạng lưới là nơi kết nơi kết nối, hỗ trợ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các tổ chức, Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện cũng như giữa tình nguyện viên trong khu vực nói riêng và cả nước nói chúng. Đến nay, đã có gần 150 tổ chức, Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tham gia Mạng lưới. 

Năm 2013, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đã khởi xướng và tham mưu thành công đề án "Năm thanh niên tình nguyện". Theo đó, ngày 24 tháng 12 năm 2013, Ban bí thư Trung ương Đảng đã có Thông báo về việc chọn năm 2014 là "Năm Thanh niên Tình nguyện". Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có "Năm thanh niên tình nguyện". Tháng 1 năm 2014, Năm Thanh niên Tình nguyện đã được phát động tại tỉnh Điện Biên, mở màn cho Năm thanh niên tình nguyện với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực và hiệu quả. 

Từ Năm 2011, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đã tham mưu Dự thảo Chính sách Thanh niên tình nguyện và tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn, cuộc họp lấy ý kiến các bên có liên quan và thanh niên tình nguyện góp ý cho Dự thảo Chính sách Thanh niên tình nguyện. Theo đó, Dự thảo Chính sách Thanh niên Tình nguyện được Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho ý kiến trình Bộ Nội vụ. Ngày 16 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. 

 

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Các trụ sở Văn phòng của Trung tâm được đặt tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

* Trụ sở chính

- Phòng 702, 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: (+84) 4.6263.1999 máy lẻ 666
- Email: tinhnguyenquocgia@gmail.com
- Fanpage: www.facebook.com/Vvc.TNG

* Văn phòng đại diện khu vực miền Trung

- Tầng 3 toàn nhà Thành đoàn Đà Nẵng, đường Xuân Thủy, P. Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: (+84) 511.3.695475
- Email: tinhnguyenquocgia@gmail.com

* Văn phòng đại diện khu vực miền Nam

- Số 5 Đinh Tiên Hoàng phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84) 8.3.9105685
- Email: thoibui@yahô.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba